Bifo™

diaľka aj čítanie v jednom

O produkte

Shamir Bifo™ predstavuje jednu z prvých foriem korekcie na diaľku a blízko v jednej šošovke. Bifokálna okuliarová šošovka využíva viditeľný čítací segment na korekciu na blízko.

Korekcia na čítanie je oddelená ostrým prechodom, vďaka ktorému nositeľ číta v každej časti tohoto segmentu. Obľúbenosť bifokálnych šošoviek v modernej dobe klesá a sú nahradzované šošovkami progresívnymi, ktoré obsahujú naviac korekciu na strednú vzdialenosť a sú esteteticky nerozoznateľné od jednoohniskových šošoviek.

Dostupné dizajny bifokálov:

1. D28   |   2. C28   |   3. Executive (Franklin)

Cieľoví užívatelia


Len diaľka a čítanie

Dve vzdialenosti v jednej šošovke – v prípade, že Vám nevadí “skok obrazu”.

Striedanie okuliarov

Nositelia používajúci jedny okuliare na diaľku a druhé na čítanie.

Nevyužívajúci počítač

Nositelia, ktorí nepotrebujú korekciu na strednú vzdialenosť.

Vlastnosti okuliarovej šošovky

Diaľka
Stred
Blízko
Estetika
Návyk

Benefity

Užite si výhody a benefity, ktoré Vám prináša Shamir Bifo™.

  • kombinácia korekcie na blízko aj do diaľky v jednej šošovke
  • ostrý prechod medzi oboma vzdialenosťami
  • možnosť vyrobiť tiež v mineráli
  • dostupné materiály – 1.5 číre, 1.50 Transitions® alebo vysokoindexný 1.67