svetová jednotka v prístrojovom vybavení pre očnú optiku a optometriu

S celosvetovou pôsobnosťou

Cieľom spoločnosti Huvitz je vytvárať prospešné produkty pre všetkých ľudí – základná hodnota Južnej Kórey v poskytovaní technicky vynikajúcich a najspoľahlivejších produktov jemného strojárenstva všetkým zákazníkom na svete kombináciou aplikovanej vedy, strojárstva, elektroniky a počítačového inžinierstva.

Huvitz Co., Ltd. je spoločnosť špecializujúca sa na optické a zdravotnícke zariadenia založená v roku 1998 hlavnými členmi tímu lekárskeho výskumu skupiny LG.

Spoločnosť sa usiluje o rozšírenie obchodnej oblasti mikroskopov, oftalmologickej diagnostiky a chirurgických systémov. Cieľom je poskytovanie najkvalitnejších produktov, ktoré uspokoja širokú skupinu zákazníkov.

Re:define Re+create

Máte záujem s nami spolupracovať?

Napište, zavolajte alebo sa u nás zastavte.

KONTAKTY