BlueRayCut™

Efektívna ochrana pred modrým svetlom

Inovatívny materiál BlueRayCut™ účinne filtruje nežiadúce množstvo modrého svetla, ktoré nás stále viac obklopuje.

BlueRayCut™ tiež poskytuje efektívnu a integrovanú ochranu čírych okuliarových šošoviek, ponúkajúc optimálnu zrakovú starostlivosť vrátane ochranného UV filtra.

Komplexná UV ochrana, ktorá účinne chráni naše oči pred UV žiarením, ako z prednej, tak zadnej strany okuliarovej šošovky, a to vo všetkých indexoch.

Vplyv modrého svetla

Modré svetlo je prirodzenou súčasťou denného svetla a je dôležité pre reguláciu biologických funkcií.

Avšak dlhodobá expozícia umelého modrého svetla, najmä vo večerných hodinách, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu nášho spánku a dlhodobé zdravie očí.

Zdroje modrého svetla

slnečné svetlo, LED svetlá, TV, počítač, laptop, tablet, telefón

Cieľoví užívatelia


Všetci nositelia okuliarov

Užívatelia digitálnych zariadení, celodenní nositelia okuliarových šošoviek vrátane detí.

Benefity

Užite si všetkých výhod a benefitov, ktoré Vám prináša OptiActive® BlueRayCut™.

    • Znižujú únavu očí
    • Zlepšujú kvalitu spánku
    • Chránia sietnicu
    • Znižujú riziko makulárnej degenerácie
    • Zvyšujú vizuálny komfort