Technológie

o krok bližšie k nositeľom

Spoločnosť Shamir je popredným svetovým inovátorom v oblasti optiky. Jeho vlastné technológie sú výsledkom 40-ročného výskumu a vývoja.

Vďaka odborným znalostiam a prelomovým technológiám je Shamir svetovo uznávaným lídrom v oblasti výroby okuliarových šošoviek, ktoré zabezpečujú pohodlie pre nositeľa spolu s optimalizovanou ostrosťou zraku na prakticky akúkoľvek korekciu v akomkoľvek ráme.

Eye-Point Technology® III

reálne vnímanie okolitého sveta

Eye-Point Technology® III je nová analytická technológia, ktorá umožňuje prekonávať rôzne vizuálne vnemy a problémy s rôznymi dioptrickými hodnotami.

Shamir dokáže simulovať autentický pohľad každého nositeľa vzhľadom na jeho korekciu, tým je schopný predefinovať vizuálne vnímanie a vyrovnať rozdiely, tak pre hyperopických, ako aj pre myopických nositeľov. Výsledná okuliarová šošovka dokáže poskytnúť nositeľovi lepší vizuálny zážitok bez ohľadu na jeho korekciu.

Natural Posture™

prirodzená pozícia držania tela

Natural Posture™ je nový koncept ergonomického dizajnu, ktorý dynamicky lokalizuje ohnisko na blízko v rámci koridoru (dizajnu) progresívnych okuliarových šošoviek s prihliadnutím na plusovú alebo mínusovú korekciu.

Výsledkom je minimalizovanie neprirodzeného nakláňania hlavy alebo manipulácia s blízkym predmetom v snahe nájsť ohnisko na čítanie. Akékoľvek posturálne nepohodlie pri čítaní alebo práci na blízko je tak minimalizované, čo zabezpečuje nositeľovi prirodzené a pohodlné držanie tela.

IntelliCorridor™

unikátna optimalizácia dioptrií v koridore

Táto technológia riadi priebeh progresívneho kanálu progresívnej okuliarovej šošovky pozdĺž pohľadovej dráhy oka. IntelliCorridor™ umožňuje pri vytváraní progresívnych šošoviek klásť variabilný dôraz na výkon pre každý daný bod okuliarovej šošovky.

Na základe toho má spoločnosť Shamir schopnosť navrhovať okuliarové šošovky optimálne vhodné pre konkrétne činnosti, od šošoviek pre špecifické športy, až po viacúčelové okuliarové šošovky, ktoré venujú zvláštnu pozornosť jasnému vnímaniu dnešných priebežných vizuálnych úloh. Dosahuje sa to bez kompromisov v zóne na diaľku, ľahkým prispôsobením a hladkom prechode medzi zobrazovacími zónami.

As-Worn Quadro™

perfektná stabilita obrazu

Technológia As-Worn Technology™ kompenzuje konštrukčnú štruktúru   okuliarovej šošovky podľa jedinečných parametrov vybranej obruby. Zabezpečuje nositeľovi rovnaký pocit zrakovej ostrosti, akú mal v skúšobnej obrube u lekára  alebo optometristu.

As-Worn Quadro™ – dizajn okuliarovej šošovky je teraz ešte menej citlivý na zmeny sklonu, čo zabezpečuje celkové zlepšenie výkonu okuliarovej šošovky v akejkoľvek pozícii s maximálnou elimináciou rozostrenia, hojdania alebo deformácie obrazu.

Close-Up™

riešenie čítacej konvergencie

Vizuálne požiadavky dnešného sveta sa zmenili. Takmer každý dnes používa digitálne zariadenia, ktoré spôsobujú častejšiu konvergenciu očí.

Podľa posledných prieskumov používa 90% ľudí digitálne zariadenie viac ako 2 hodiny denne, pričom 60% ľudí používa digitálne zariadenie 5 a viac  hodín denne.
Zdroj: The Vision Council, 2016 Digital Eye Strain Member Report

Technológia Close-Up™ dokáže optimalizovať ohnisko čítacej zóny   okuliarovej šošovky podľa konvergencie nositeľa. Okuliarová šošovka následne dokáže zohľadniť individuálne rozdiely jednotlivca, od fyziologických rysov, ako je vzdialenosť medzi zrenicami, dĺžka ramien, poruchy konvergencie/divergencie, životný štýl, typ práce, koníčky a podobne. Výsledkom je vysoko personalizovaná šošovka, ktorá spĺňa požiadavky dnešného vizuálneho výkonu, či už pre častých alebo nepravidelných používateľov blízkej a strednej vzdialenosti.

Eye-Point Technology AI™

nová a zdokonalená technológia využíva umelú inteligenciu

Technológie Eye-Point Technológy III® doteraz využívala simuláciu ľudského oka a obrazov v reálnom svete. Pomocou nového softwaru, Head Eye Integrative Movement (HEIM), sme sledovali, cez ktoré oblasti okuliarovej šošovky sa nositeľ skutočne pozerá, podiel vertikálnych aj horizontálnych os v rôznych zónach videnia.

Táto technológia nám dnes umožňuje navrhovať okuliarové šošovky, ktoré zohľadňujú skutočné pozorovacie uhly vypočítané pre každú vzdialenosť. Doteraz boli naše dizajny založené na simulovanom pohybe očí – teraz vychádzame z reality.

Continuous Design Technoloy™

jedinečný dizajn pre jedinečných nositeľov

Súčasné progresívne okuliarové šošovky sú založené na koncepcii s jedným dizajnom. Continuous Dizajn Technology™ spája v jenom produkte kontinuum návrhov, ktoré spĺňajú rady špecifických vizuálnych potrieb. Vďaka tejto novej technológii naši optickí návrhári integrujú rôzne „dizajnové gény“ založené na rade prototypov vyvinutých tak, aby tvorili základ jedného produktu s nepretržitým konceptom dizajnov.

Shamir Autograph Intelligence™ obsahuje 12 prototypov, ktoré boli vyvinuté na základe rozsiahleho výskumu so zohľadnením potrieb Vizuálneho veku™.

Výsledkom je jedinečný dizajn progresívnej okuliarovej šošovky, ktorý sa ideálne prispôsobí nositeľovi s ohľadom na jeho Vizuálny vek™, vo všetkých zónach videnia a na všetky vzdialenosti.

Visual AI Engine™

nepretržitý vývoj a zdokonaľovanie produktu

Shamir Visual AI Engine™ implementuje koncepciu nepretržitého zdokonaľovania s využitím všetkých parametrov ovplyvňujúcich optimalizáciu   okuliarovej šošovky. Inteligentný engine je multi-rozmerný optimalizačný proces, založený na rôznych dizajnových génoch s neustálym spracovávaním nových informácií a vizuálnych dát nositeľov.

Komplexný dizajn Shamir Autograph Intelligence™ by bol príliš náročný na dokončenie bez tejto novej technológie. Konečným výsledkom je produkt, ktorý je predčasne navrhnutý s maximálnou presnosťou pre každého nositeľa a jeho Vizuálny vek™.