Autograph III™

najdokonalejší vizuálny zážitok

O produkte

Shamir Autograph III™ je technologicky najdokonalejšia progresívna okuliarová šošovka s vyváženým dizajnom všetkých vzdialeností. Spojenie patentových technológií vytvára dokonalú kombináciu pre všetkých nositeľov multifokálnych okuliarových šošoviek.

Progresívne okuliarové šošovky sú už 3. generáciou z produktovej rady Autograph™, ktorá si drží stabilnú pozíciu najpredávanejších progresívnych okuliarových šošoviek od Shamir.

videnie cez štandardnú progresívnu šošovku

videnie cez Autograph III™

štandardná progresívna okuliarová šošovka

rozdielne vnímanie zorného poľa pri porovnaní myopického (-) a hypermetropického (+) nositeľa

Autograph III™

vnímanie zorného poľa pri porovnaní myopického (-) a hypermetropického (+) nositeľa

Zamerané na vizuálne vnímanie hypermetropických a myopických presbyopov

Výskumný a vývojový tým Shamiru sa zameral na skutočnosť, že aj keď je ich dizajn progresívnej šošovky rovnaký, vnímané pozorovacie pole každého nositeľa je výrazne odlišné na základe jeho individuálnej korekcie.

Mínusová šošovka zväčšuje zorné pole, zatiaľ čo šošovka s plusovou hodnotou má za následok zmenšenie zorného poľa. Výsledkom sú nositelia – hypermetropi, ktorí majú užšie zorné pole, oproti tomu, ktoré využívajú myopi.

Riešením tohto problému je kombinácia použitých technológií Shamir, predovšetkým Eye-Point Technology™, ktorá napomáha vyrovnávať tieto rozdiely a poskytuje nositeľom s plusovými dioptriami rovnaké zorné pole, aké využívajú myopi.

Cieľoví užívatelia


Presbyopi

Shamir Autograph III™ je vhodný pre všetkých nositeľov progresívnych (multifokálnych) okuliarových šošoviek, ktorí chcú poznať rozdiel.

Najnáročnejší

Nositelia, ktorí vyžadujú tie najlepšie progresívne okuliarové šošovky na trhu.

S obtiažnym návykom

Vďaka širokému dizajnu sú progresívne okuliarové šošovky optimalizované tak, aby vyhovovali aj tím, ktorí nemajú radi zmeny.

Vlastnosti okuliarovej šošovky

Striedanie vzdialeností
Mäkkosť dizajnu
Diaľka
Stred
Blízko

Benefity

Užite si všetky výhody a benefity, ktoré Vám prináša Shamir Autograph III™.

  • vhodné pre všetkých nositeľov progresívnych okuliarových šošoviek
  • unikátny dizajn prispôsobený podľa individuálnych parametrov
  • rozšírené pole u hypermetropických (+) presbyopov
  • extrémne jednoduchý návyk na progresívnu šošovku
  • okamžité zaostrenie na každú vzdialenosť
  • vhodné na prácu s digitálnymi zariadeniami
  • unikátny zážitok z videnia v akejkoľvek obrube
  • využitie všetkých špičkových technológií Shamir

Technológie

Eye-Point Technology® III
Natural Posture™
Intelli Corridor™
As-Worn Quadro
VIAC INFORMACIÍ